Dyscalculie: tips & tricks

Tips voor studenten:

 • Gebruik hulpmiddelen zoals een rekenmachine.
 • Bekijk welke voorzieningen de hogeschool verder nog aanbiedt, bijvoorbeeld extra toetstijd.
 • Maak gebruik van een vast studiemaatje (bijvoorbeeld een medestudent).
 • Maak vooral gebruik van een laptop en ga voorin de collegezaal zitten.
 • Beperk afleiding en werk in een rustige ruimte.

Tips voor docenten:

 • Zorg ervoor dat de student extra tijd krijgt bij wiskunde en andere rekenvakken.
 • Sta in de les of tijdens het maken van toetsen hulpmiddelen toe zoals een laptop of een rekenmachine.
 • Geef extra uitleg of oefenstof mee.
 • Eventueel een mondelinge i.p.v. een schriftelijke toets.

Tips voor studieloopbaanbegeleiders:

 • Bespreek met de student of en in hoeverre hij/zij aan de medestudenten/docenten uitleg geeft over de functiebeperking.
 • Overleg met de student over welke mogelijkheden hij/zij beschikt en wat hij/zij nodig heeft. Zorg eventueel voor een aangepast studieprogramma.
 • Bespreek de mogelijkheid van een studiemaatje.
 • Het is mogelijk dat de student niet in het bezit is van een dyscalculieverklaring. Wanneer dit het geval is, kun je de student verwijzen naar instanties die kunnen onderzoeken of er sprake is van dyscalculie.
 • Adviseer de student eventueel om professionele begeleiding te zoeken zodat de problemen met rekenen verminderen.
 • Houd, indien nodig, contact met de docenten.
 • Bespreek de mogelijkheid van extra voorzieningen bij toetsen en verwijs de student naar de studentendecaan voor begeleiding en hulp bij het aanvragen van toetsvoorzieningen binnen Saxion
 • Verwijs de student naar de studentendecaan voor hulp bij financiële ondersteuning bij studievertraging.
Afbeelding dyscalculie