Dyslexie

Wat is dyslexie?

Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau. Dyslexie is niet het gevolg van een lager intelligentieniveau. Het heeft een erfelijke component en pakt voor iedereen anders uit. Dyslexie gaat niet over, men houdt er zijn leven lang last van. Bij studenten in het hoger onderwijs is dyslexie de meest voorkomende functiebeperking.

Kenmerken

 • Er is een automatiseringsprobleem. 
 • Het probleem is hardnekkig.
 • Het verdwijnt niet ondanks extra hulp en aandacht.
 • De mate van beperkingen varieert. Vaak moeten studenten met dyslexie niet alleen veel meer tijd, maar ook meer energie steken in het bestuderen van literatuur en het schrijven van notities, werkstukken en scripties.
 • Dyslecten zijn vaak creatieve, beeldende of logische denkers.
 • Door negatieve ervaringen in het onderwijs gaan faalangst of gebrek aan zelfvertrouwen soms  samen met dyslexie.

Mogelijke belemmeringen

 • Moeite met lezen en spellen.
 • Jargon en bepaalde terminologie worden moeizaam geleerd en vaak verkeerd gespeld.
 • Veel tijd nodig voor opdrachten en toetsen.
 • Schriftelijke prestaties meestal minder van kwaliteit dan verwacht, op grond van prestaties en inzet bij projecten en in de klas (spelfouten, rommelige structuur, verkeerde zinsverbanden).
 • Moeite met het schrijven van vreemde talen.
 • Moeite met het combineren van taken (luisteren en aantekeningen maken).
 • Concentratieproblemen, met name bij lezen en schrijven.
 • Problemen met plannen en organiseren.
 • Moeite met presteren onder druk.
 • Gebrek aan zelfvertrouwen en faalangst.
 • Motorische onhandigheid, moeizaam en slecht leesbaar handschrift.

Mogelijke voorzieningen

 • Bij toetsen: verlenging toetstijd en/of vergroot lettertype
 • Bij toetsen: gebruik softwareondersteuning (Kurzweil 3000)
 • Aanpassing toetsvorm
 • Bij studeren op school: gebruik softwareondersteuning (Kurzweil 3000)
 • Taalondersteuning (Nederlands en Engels) via Saxion Taalexpert
 • Bij studievertraging: verlenging prestatiebeurs DUO
 • Bij studievertraging: financiële ondersteuning via Saxion

Lees meer over voorzieningen of vraag de studentendecaan naar de voorwaarden en mogelijkheden.

>>Tips voor studenten, docenten en studieloopbaanbegeleiders

Afbeelding dyslexie