Dyslexie: tips & tricks

Tips voor studenten:

 • Maak gebruik van expertise van lotgenoten, die al verder in de studie zijn.
 • Gebruik een studiemaatje die werk nakijkt en met je bespreekt.
 • Maak gebruik van voorzieningen binnen de hogeschool zoals extra toetstijd of een voorleesprogramma.
 • Neem de tijd om te studeren en accepteer je leerbeperking.
 • Probeer gebruik te maken van een laptop met spellingscontrole.
 • Beperk afleiding en werk in een rustige ruimte.

Tips voor docenten:

 • Bied duidelijkheid over wat belangrijk is in de lesstof.
 • Geef schriftelijke opdrachten ruim op tijd en/of geef studenten met dyslexie soms extra tijd.
 • Reken schrijf- en spelfouten niet aan als ze geen essentieel onderdeel vormen.
 • Bied informatie, daar waar mogelijk, zowel visueel als auditief aan.
 • Gebruik bij teksten afbeeldingen en tekeningen. Dyslectici zijn vaak visueel ingesteld.
 • Maak duidelijke presentaties.
 • Geef sheets voorafgaand aan een college/les. Zo kan de student luisteren zonder aantekeningen te hoeven maken en is het overzicht duidelijk.
 • Vermijdt zoveel mogelijk lange gecompliceerde zinnen met dubbele ontkenningen.
 • Sta het opnemen van een college met een memorecorder toe.
 • Met name tijdens de stage worden niet zelden, naast extra reistijd en de stage-opdracht zelf, veel verslagen verwacht. Tijdgebrek is dan een probleem. Zonder de eindkwalificaties in gevaar te brengen is het wellicht mogelijk de student wat extra tijd voor het maken van de verslagen te gunnen en wat minder tijd op het stageadres.
 • Wanneer zij in het onderwijs goed worden begeleid en leerstrategieën kunnen ontwikkelen kan studievertraging of -uitval worden voorkomen.

Tips voor studieloopbaanbegeleiders:

 • Bespreek met de student of en in hoeverre hij/zij aan de medestudenten/docenten uitleg geeft over de functiebeperking.
 • Overleg of extra studiebegeleiding nodig is. Bied dit zelf aan of verwijs de student naar de studentendecaan voor het in gang zetten van een aanvraag.
 • Wijs de student op studiestrategieën die erop gericht zijn de hoofdlijnen te zien alvorens eventuele details te lezen. Daarnaast zijn er gesproken boeken.
 • Bespreek de mogelijkheid van gebruik van (andere) hulpmiddelen zoals softwareondersteuning via Kurzweil 3000 (voorlezen) en Dragon Naturally Speaking (spraakherkenning).
 • Geef advies en hulp bij spreiding van  het studieprogramma.
 • Houd, indien nodig, contact met de docenten.
 • Bespreek de mogelijkheid van extra voorzieningen bij toetsen en verwijs de student naar de studentendecaan voor begeleiding en hulp bij het aanvragen hiervan.
 • Verwijs de student naar de studentendecaan voor aanvraag van financiële ondersteuning in geval van studievertraging.
 • Wijs studenten die last hebben van faalangst op het bestaan van de training Overwin angst en spanning.
 • Wijs op het bestaan van de subsite saxion.nl/taalexpert.

 

Afbeelding dyslexie