Eetstoornis

Wat is een eetstoornis?

Mensen met een eetstoornis hebben gestoord eetgedrag. Ze eten niet als ze honger hebben, leggen zichzelf strenge dieetregels op die schadelijk voor het lichaam zijn, of verzwelgen in een opwelling grote hoeveelheden voedsel. Alles wat met eten en voedsel te maken heeft is beladen. Hun leven wordt beheerst door (de gedachte aan) eten.

De meest voorkomende eetstoornissen zijn anorexia nervosa en bulimia nervosa. Bij anorexia is sprake van een enorme angst om dik te worden, terwijl men juist veel te weinig weegt. Bij bulimia heeft men regelmatig vreetbuien. Men probeert gewichtstoename te voorkomen door zelfopgewekt braken of het gebruik van laxeermiddelen. Een derde eetstoornis is bekend onder de naam Binge Eating Disorder (vreetbuien maar compensatiegedrag als braken of laxeren ontbreekt).

Kenmerken

 • Dwangmatig eetgedrag.
 • Eten en lichaamsgewicht zijn een obsessie.
 • Angst, schaamte en machteloosheid.
 • Totale ontwrichting van het psychisch en sociaal leven.
 • Gevoelens van somberheid, eenzaamheid en nutteloosheid.
 • Lichamelijke klachten als chronische vermoeidheid, spierzwakte, hartritmestoornissen, botafbraak of uitblijven van menstruatie.

Mogelijke belemmeringen

 • Concentratieproblemen.
 • Gebrek aan energie en vermoeidheid.
 • Slechte studieprestaties.
 • (Tijdelijk) stoppen met de studie.

Mogelijke voorzieningen

 • Spreiding studieprogramma of stage
 • Extra studieloopbaanbegleiding
 • Begeleiding via studentenpsycholoog
 • Bij toetsen: verlenging toetstijd en rustige ruimte
 • Gebruik rustruimte
 • Met voorrang gebruik concentratiestudieruimte bibliotheek
 • Bij studievertraging: verlenging prestatiebeurs DUO
 • Bij studievertraging: financiële ondersteuning via Saxion

Lees meer over voorzieningen of vraag de studentendecaan naar de voorwaarden en mogelijkheden.

>>Tips voor studenten, docenten en studieloopbaanbegeleiders

Afbeelding eetstoornis