Eetstoornis: tips & tricks

Tips voor studenten:

 • Leer de verschijnselen herkennen en neem contact op met een hulpverlener, studentendecaan of (studenten)psycholoog als je voelt dat het misgaat.
 • Stel niet te hoge eisen aan je schoolprestaties. Probeer  niet perfect te zijn. Leg de nadruk op wat lukt en de mogelijkheden.
 • Probeer de balans te vinden tussen inspanning en ontspanning.
 • Bespreek met anderen dat je een (ernstig) eetprobleem hebt. Praat over je gevoelens.
 • Ga op tijd naar bed, slaap voldoende, eet op vaste tijden, neem voldoende rust; hoe moeilijk het ook is.
 • Werk met een beloningssysteem.
 • Houdt contact met je medestudenten en docenten.

Tips voor docenten:

 • Geef duidelijk aan wat je verwacht van de student.
 • Toon respect en ondersteun waar het om studeren gaat.
 • Laat begeleiding, van de eetstoornis zelf, over aan externe deskundigen.

Tips voor studieloopbaanbegeleiders:

 • Voor studenten is het vaak een enorme drempel om toe te geven dat ze een eetprobleem hebben. De angst de controle over het eetgedrag te verliezen is groot. Wees ervan bewust dat deze angst niet met redelijke argumenten te bestrijden is.
 • Ondersteun de student bij het zoeken van hulp als de klachten niet overgaan. Studenten kunnen binnen Saxion worden doorverwezen naar de studentenpsychologen.
 • Wees respectvol; bij studenten met een eetstoornis is het gevoel van schaamte en waardeloosheid vaak groot.
 • Bespreek met de student of en in hoeverre hij/zij aan de medestudenten/docenten uitleg geeft over de functiebeperking.
 • Wanneer de eetstoornis studie-uitval of vertraging heeft veroorzaakt; bespreek een aangepast haalbaar programma met de student.
 • Wees duidelijk in wat de opleiding wel en niet kan bieden. Geef de grenzen aan.
 • Houd, indien nodig, contact met de docenten.
 • Overleg of extra studiebegeleiding nodig is. Bied dit zelf aan of verwijs de student naar de studentendecaan voor het in gang zetten van een aanvraag.
 • Verwijs de student naar de studentendecaan voor het aanvragen van (financiële) voorzieningen binnen of buiten Saxion.
 • Voor een deeltijd- of dagbehandeling kan een tussentijdse uitschrijving nodig zijn. Verwijs de student hiervoor naar de Studentenbalie.
Afbeelding eetstoornis