Motorische beperking: tips & tricks

Tips voor studenten:

 • Zorg dat betrokkenen weten wat voor problemen je hebt door het zelf te melden of via een studieloopbaangeleider of studentendecaan. Zorg dat de docenten vooraf geïnformeerd zijn.
 • Regel tijdig afspraken over bijvoorbeeld alternatieve tentamens.
 • Overleg of thuiswerken of een aangepast studieprogramma mogelijk zijn.
 • Zorg voor een vast studiemaatje; dit zorgt een stabiele en veilige manier van studeren.
 • Bekijk welke andere hulpmiddelen/voorzieningen de onderwijsinstelling kan aanbieden, zoals een parkeervergunning bij het hoofdgebouw.

Tips voor docenten:

 • Stel lesstof vooral digitaal ter beschikking.
 • Bied de student de mogelijkheid via e-mail vragen te stellen.
 • Gebruik email, blackboard, digitale omgeving voor mededelingen/informatie etc.
 • Accepteer (incidenteel) te laat komen (i.v.m. afhankelijkheid gespecialiseerd vervoer).
 • Ga flexibel om met verplichte aanwezigheid.
 • Sta open voor en denk mee over een andere toetsvorm.
 • Bied gelegenheid voor regelmatig een pauze.
 • Ondersteun en stimuleer de hulp van een vast studiemaatje. Deze kan bijvoorbeeld helpen bij practica of praktijkopdrachten, aantekeningen delen of informatie doorgeven vanuit de opleiding en hogeschool.

Tips voor studieloopbaanbegeleiders:

 • Maak de student wegwijs in de hogeschool zodat hij/zij weet of het gebouw en de lokalen toegankelijk zijn, waar zich de aangepaste toiletten bevinden en waar de liften zijn.
 • Bespreek met de student of en in hoeverre hij/zij aan de medestudenten/docenten uitleg geeft over de functiebeperking.
 • Geef advies en hulp bij spreiding van het studieprogramma.
 • Bespreek de mogelijkheid van het gebruik van hulpmiddelen.
 • Bespreek met de student de mogelijkheid van een studiemaatje.
 • Houd, indien nodig, contact met de docenten.
 • Overleg of extra studiebegeleiding nodig is; bied dit zelf aan of verwijs de student naar de studentendecaan voor het in gang zetten van een aanvraag.
 • Verwijs de student naar de studentendecaan voor het aanvragen van (financiële)voorzieningen binnen of buiten Saxion.
Afbeelding motorische beperking