Schizofrenie

Wat is schizofrenie?

Schizofrenie wordt gekenmerkt door periodes met psychotische verschijnselen zoals vreemd/verward denken, praten en gedrag. Belangstelling en gevoelens kunnen veranderen. Bij schizofrenie is er sprake van verstoring van de activiteit van bepaalde gebieden in de hersenen. Dit uit zich in een verstoord evenwicht tussen de stoffen die nodig zijn voor de werking van de zenuwcellen. Erfelijke factoren spelen een rol bij het ontstaan van de ziekte. Die ziekte brengt meestal een verhoogde gevoeligheid voor stress met zich mee waardoor psychosociale factoren, zoals leef- en studieomstandigheden, mede bepalend zijn voor het verloop ervan.

Kenmerken

Een psychotische periode kan gepaard gaan met:

 • Wanen.
 • Hallucinaties.
 • Vreemd en verward gedrag.
 • Chaotisch denken.
 • Weinig of niet slapen.
 • Sterke veranderingen van het sociale gedrag.

Psychotische verschijnselen duren soms maar kort en zullen dankzij de medicijnen meestal geen ernstige vormen aannemen. Erg lastig voor de personen zelf zijn ook de negatieve verschijnselen die zich manifesteren tussen de psychotische periodes in:

 • Weinig energie, weinig initiatief, moe.
 • Somber en uitgeblust zijn, vlakke emoties.
 • Leeg gevoel, weinig belangstelling voor de omgeving.
 • Behoefte om alleen te zijn.
 • Verminderde aandacht en concentratie.

Mogelijke belemmeringen

 • Minder aanwezig of vreemd patroon van aanwezigheid.
 • Concentratieproblemen.
 • Moeite met veranderingen.
 • Periodes met weinig zelfvertrouwen.
 • Weinig interesse tonen voor de les die wordt gevolgd.
 • Onbegrepen voelen door anderen.

Mogelijke voorzieningen

 • Spreiding studieprogramma of stage
 • Extra studieloopbaanbegleiding
 • Bij toetsen: verlenging toetstijd en rustige ruimte
 • Gebruik rustruimte
 • Met voorrang gebruik concentratiestudieruimte bibliotheek
 • Bij studievertraging: verlenging prestatiebeurs DUO
 • Bij studievertraging: financiële ondersteuning via Saxion

Lees meer over voorzieningen of vraag de studentendecaan naar de voorwaarden en mogelijkheden.

>>Tips voor studenten, docenten en studieloopbaanbegeleiders

Afbeelding schizofrenie