Schizofrenie: tips & tricks

Tips voor studenten:

 • Beweeg regelmatig: ga als het kan even op de fiets of lopend naar school.
 • Praat met goede vrienden of je studieloopbaanbegeleider of studentendecaan over de problemen die je ervaart bij het studeren.
 • Leid een regelmatig leven: ga op tijd naar bed, slaap voldoende, eet op vaste tijden, eet gezond en neem voldoende en vaste momenten voor rust en ontspanning.
 • Bepaal welke studieonderdelen je de komende week wel en niet gaat volgen.
 • Houd contact met je medestudenten en docenten, trek je niet teveel terug.
 • Doe regelmatig ontspanningsoefeningen.
 • Medicatie die je gebruikt kan invloed hebben op je energiehuishouding en concentratie. Overleg met je behandelaar over alternatieve medicatie die minder bijwerkingen heeft. Ook kun je jouw behandelaar vragen om de injectie op vrijdag te geven, dan ben je 's maandags op school een stuk frisser.
 • Ga achter in de klas zitten, waardoor je overzicht over de klas hebt of ga dicht bij de deur zitten, als je gedurende les even een pauze wil nemen.
 • Ga niet tijdens de les dicht bij de overheadproject, de beamer of andere geluidsbronnen zitten: geluid kan je erg afleiden.
 • Neem, als je moeite hebt met je concentratie tijdens de les, een cassetterecorder mee. Ook kun je kopieën van aantekeningen van een medestudent maken.
 • Studeer op momenten dat je je goed voelt: vaak heb je 's ochtends 'opstartproblemen'.
 • Zorg ervoor dat je syllabi en studieboeken ruim op tijd in je bezit hebt.
 • Leer de factoren die een psychose uitlokken en de signalen van een nieuwe psychose herkennen en trek op tijd aan de bel als je voelt dat het mis dreigt te gaan.
 • Zoek iemand die je vertrouwt en met wie je je ervaringen en gevoelens kunt delen. 
 • Maak met je omgeving en je hulpverlener een 'persoonlijk actieplan' hoe te handelen bij een naderende of nieuwe psychose of crisis.
 • Overweeg deelname aan een lotgenotengroep

Tips voor docenten:

 • Help de omgeving van de student rustig en stabiel houden.
 • Toon respect en ondersteun waar het om studeren gaat.
 • Geef hulp of extra aandacht bij stages.

Tips voor studieloopbaanbegeleiders:

 • Bespreek met de student of en in hoeverre hij/zij aan de medestudenten/docenten uitleg geeft over de functiebeperking.
 • Wees duidelijk in wat de opleiding wel en niet kan bieden. Geef de grenzen aan.
 • Houd, indien nodig, contact met de docenten.
 • Probeer wanen en hallucinaties niet weg te praten. Voor de betrokkene zijn deze de werkelijkheid.
 • Door de verhoogde biologische kwetsbaarheid is de student extra gevoelig voor stress. Bespreek  wat eventueel veel spanning oplevert en bekijk of deze spanning kan worden beperkt.
 • Overleg of extra studiebegeleiding nodig is. Bied dit zelf aan of verwijs de student naar de studentendecaan voor het in gang zetten van een aanvraag.
 • Eventuele extra begeleidingstijd moet gericht zijn op; niet te veel hooi op de vork nemen, spanning doseren, structuur in de studie brengen.
 • Wees alert op alcohol of drugsgebruik. Dit heeft een negatief effect op het evenwicht van de student.
 • Waarschuw de student als je signalen ziet van een nieuwe psychose (verhalen of gedrag dat voor jouw gevoel niet helemaal klopt met de realiteit) en stimuleer hem of haar hulp te zoeken.
 • Wanneer schizofrenie studie-uitval of vertraging heeft veroorzaakt; bespreek een aangepast haalbaar programma met de student.
 • Verwijs de student naar de studentendecaan voor het aanvragen van (financiële) voorzieningen binnen of buiten Saxion.
Afbeelding schizofrenie