Stotteren

Wat is stotteren?

Stotteren is niet-vloeiend spreken. Het is een verzameling van hoorbare, soms zichtbare en vaak verborgen kenmerken, die per situatie kunnen verschillen. Er is niet een specifieke oorzaak te noemen voor het ontstaan van stotteren. Spreken is namelijk een ingewikkeld proces van timing, coördinatie van ademhaling en vele spieren die gestuurd worden door de hersenen. Bij iedereen gaat tijdens dit proces wel eens iets mis. Bij iemand die stottert is er sprake van een stoornis in de timing en coördinatie van dit proces.

Kenmerken

Een stotteraar kan te maken hebben met:

 • Hoorbare kenmerken; herhalingen, verlengingen en blokkades.
 • Zichtbare kenmerken; meebewegingen in het gezicht of van ledematen, aan spreken gekoppelde ‘tics’.
 • Verborgen kenmerken; spreekangst, stotterangst, vermijden van spreeksituaties (sociale angst), minderwaardig voelen, schaamte, depressies. Vooral de verborgen kenmerken kunnen leiden tot leerproblemen, minder presteren en psychosociale problematiek.

Er zijn veel individuele verschillen tussen stotteraars. Bij de één is het stotteren sterk gekoppeld aan bepaalde situaties en/of personen, terwijl het stotteren bij de ander altijd en overal ongeveer hetzelfde is.

Mogelijke belemmeringen

 • Deelname aan werkgroepen en practica.
 • Presentaties en mondelinge toetsen/assessments.
 • Stage lopen.
 • Energieproblemen, omdat communicatie veel inspanning kost.

Mogelijke voorzieningen

 • Aanpassing toetsvorm
 • Gebruik ondersteunende communicatiemiddelen (pen en papier, computer)
 • Extra begeleiding studieloopbaanbegleider
 • Bij studievertraging: verlenging prestatiebeurs DUO
 • Bij studievertraging: financiële ondersteuning via Saxion

Lees meer over voorzieningen of vraag de studentendecaan naar de voorwaarden en mogelijkheden.

>>Tips voor studenten, docenten en studieloopbaanbegeleiders

Afbeelding stotteren