Stotteren: tips & tricks

Tips voor studenten:

 • Oefen veel: hoe vaker je je presentatie of belangrijk gesprek oefent, hoe zekerder je je zult voelen.
 • Gebruik ontspanningstechnieken. Ga voor je presentatie even rustig zitten en let goed op je ademhaling. Adem langzaam en diep, vanuit je buik. Na een tijdje zul je je rustiger voelen.
 • Relativeer het belang van je presentatie. In het algemeen, maar vooral ook voor je publiek. Bedenk dat je presentatie niet ineens een grote omslag in hun leven zal betekenen.
 • Vecht niet met jezelf.
 • Steek vooral niet je kop in het zand door net te doen of er niks aan de hand is. Kom er mee voor de dag en vermijd niet op voorhand spreeksituaties. Maak dat stotteren niet zo belangrijk in je leven.
 • Kijk de film 'The King’s Speech'.

Tips voor docenten:

 • Samenwerken vooral met vaste ‘partner’
 • Geef een alternatieve opdracht voor een presentatie.
 • Luister naar wat de student zegt en niet op welke manier.
 • Laat de student uitpraten, maak het woord of de zin niet af.
 • Praat rustig, ga vooral niet luid of breedsprakig praten.
 • Sta ondersteunende communicatiemiddelen zoals pen en papier en/of computer toe .
 • Extra pauzes in een gesprek.
 • Houd er rekening mee dat onzekerheid ook een rol kan spelen.
 • Plan een gesprek ruim in; geef de student de tijd om zijn eigen formuleringen te zoeken en langzamerhand meer rust te vinden.
 • Let op lichaamstaal, deze kan een hoop informatie toevoegen of verduidelijken.

Tips voor studieloopbaanbegeleiders:

 • Bespreek met de student of en in hoeverre hij/zij aan de medestudenten/docenten uitleg geeft over de functiebeperking.
 • Bespreek met de student de mogelijkheid van een studiemaatje.
 • Houdt contact met de student via e-mail.
 • Houd, indien nodig, contact met de docenten.
 • Een open houding is nodig om aan te sluiten bij het doel dat de student zichzelf heeft gesteld. Kijk naar mogelijkheden en niet naar onmogelijkheden.
 • Geef advies. Kijk naar het hier en nu. Wat heeft de student nu nodig om de studie op te pakken?
 • Geef advies en hulp bij spreiding van het studieprogramma.
 • Overleg of extra studiebegeleiding nodig is. Bied dit zelf aan of verwijs de student naar de studentendecaan voor het in gang zetten van een aanvraag.
 • Verwijs de student naar de studentendecaan voor het aanvragen van (financiële) voorzieningen binnen of buiten Saxion.
Afbeelding stotteren