Visuele beperking

Wat is een visuele beperking?

Een visuele beperking is een functieverlies van het gezicht. Het functieverlies kan gedeeltelijk (slechtziendheid) of totaal (blindheid) zijn. De visuele beperking kan ontstaan door erfelijke oogafwijkingen of oogziektes, interne ziektes (suikerziekte), ouderdom, een ongeval, een hersentumor of een infectie tijdens de zwangerschap.Voorbeelden zijn glaucoom en retinitis pigmentosa.

Kenmerken

Aandoeningen op het gebied van:

 • gezichtsscherpte 
 • gezichtsveld
 • licht-donkeraanpassing
 • kleurwaarneming

Mogelijke belemmeringen

 •  Problemen bij het volgen van colleges; vooral bij het lezen van teksten en bij schriftelijke activiteiten.
 • Teksten op het bord/scherm/mededelingenborden zijn niet of moeilijk leesbaar.
 • Visueel overzicht houden is lastig (niets is in één-oogopslag te zien).
 • Problemen bij het maken van toetsen en opdrachten.
 • Problemen in de communicatie (missen van non-verbale informatie).
 • Energieproblemen, omdat alle activiteiten meer inspanning kosten.
 • Inrichting van het gebouw kan problematisch zijn.
 • Problemen met veiligheid en oriëntatie.

Mogelijke voorzieningen

 • Bij toetsen: verlenging toetstijd en/of vergroot lettertype
 • Bij toetsen: gebruik softwareondersteuning (Kurzweil 3000)
 • Bij toetsen: gebruik eigen laptop met softwarepakket Jaws en brailleleesregel
 • Aanpassing toetsvorm
 • Bij studeren op school: gebruik softwareondersteuning (Kurzweil 3000)
 • Op tijd verkrijgen van boekenlijst
 • Extra begeleiding studieloopbaanbegleider
 • Bij studievertraging: verlenging prestatiebeurs DUO
 • Bij studievertraging: financiële ondersteuning via Saxion

Lees meer over voorzieningen of vraag de studentendecaan naar de voorwaarden en mogelijkheden.

>>Tips voor studenten, docenten en studieloopbaanbegeleiders

Afbeelding visuele beperking