Visuele beperking: tips & tricks

Tips voor studenten:

 • Zorg dat betrokkenen weten dat jij een visuele beperking hebt door het zelf te melden of door gebruik te maken van de diensten van de officiële begeleiders. Zorg dat de docenten vooraf zijn geïnformeerd over de wijze waarop zij met jouw beperking rekening kunnen houden. 
 • Vraag aan een medestudent of je aantekeningen (vergroot) mag kopiëren.
 • Maak duidelijk afspraken over informatievoorziening. Vraag de docent bijvoorbeeld aantekeningen te mailen.
 • Vraag bij colleges, presentaties e.d. waarbij beeldmateriaal wordt gebruikt om een samenvatting of toelichting vooraf.
 • Gebruik een voicerecorder voor het maken van aantekeningen.
 • Vraag zonodig of je schriftelijke tentamens mondeling kunt doen.
 • Onderzoek in hoeverre je handicap een belemmering kan zijn in het uitoefenen van de beroepsmogelijkheden. Zoek bijvoorbeeld een stageplek waar duidelijk de mogelijkheden en beperkingen naar voren kunnen komen
 • Een (blinde)begeleide hond is natuurlijk welkom bij Saxion.
 • Inventariseer/realiseer toegankelijkheid van de opleiding en eventuele stageplek.

Tips voor docenten:

 • Spreek duidelijk maar niet overdreven luid (de student heeft geen probleem met het gehoor). Bedenk dat lichaamstaal en gebaren vaak niet worden waargenomen.
 • Stel lesstof digitaal ter beschikking.
 • Lever studiemateriaal tijdig aan i.v.m. omzetten naar gesproken boek/digitale vorm/vergrote tekst/braille.
 • Geef toelichting of extra hulp bij het lezen van aantekeningen, tabellen en schema’s.
 • Gebruik email, blackboard, digitale omgeving bij mededelingen, informatie etc.
 • Mogelijkheid tot mondeling toelichten en ingesproken stukken inleveren.
 • Presentatie geven in plaats van werkstuk schrijven.
 • Extra begeleiding bij stage.
 • Zorg voor een groot lettertype op het bord/sheets/PowerPoint en zeg hardop wat er te lezen valt.
 • Geef meer tijd voor het maken van opdrachten.
 • Sta open voor- en denk mee over andere opdrachten en andere toetsvormen.

Tips voor studieloopbaanbegeleiders:

 • Besteed aandacht aan het vertrouwd raken met het gebouw, de bereikbaarheid en de inrichting van lokalen.
 • Als de student begrip en steun ervaart, kan dat het studeren vergemakkelijken.
 • Ga niet te diep in op (omgaan met) de functiebeperking. Verwijs door naar een professionele hulpverlener indien op dit gebied een hulpvraag wordt gesignaleerd.
 • Wees duidelijk in wat de opleiding wel en niet kan bieden. Geef de grenzen aan.
 • Bespreek of en in hoeverre de student uitleg geeft over de beperking aan de medestudenten en docenten.
 • Geef advies en hulp bij spreiding van het studieprogramma.
 • Bespreek de mogelijkheid van het gebruik van hulpmiddelen.
 • Bespreek met de student de mogelijkheid van een studiemaatje.
 • Houd, indien nodig, contact met de docenten.
 • Overleg of extra studiebegeleiding nodig is, biedt dit zelf aan of verwijs naar de studentendecaan voor het in gang zetten van een aanvraag.
 • Verwijs de student naar de studentendecaan voor het aanvragen van (financiële) voorzieningen binnen of buiten Saxion.
Afbeelding visuele beperking