Voorzieningen

Als student met een functiebeperking heb je recht op bepaalde voorzieningen om het onderwijs te kunnen volgen. Saxion kent vier soorten voorzieningen:

Wil je gebruik maken van een van bovenstaande voorzieningen, dan is overleg met de studentendecaan nodig. De studentendecaan, informeert, adviseert en begeleidt bij de aanvraag van een voorziening.

Afbeelding voorzieningen