Financiële voorzieningen

Extra financiële ondersteuning is mogelijk via DUO, Saxion en via de gemeente waar je als student ingeschreven staat. Ook zijn er verschillende studiefondsen die een bijdrage in de studiekosten kunnen geven. Voor al deze mogelijkheden geldt dat je moet voldoen aan de voorwaarden die zijn vastgelegd. De studentendecaan kan je hierbij helpen.

Welke financiële voorzieningen zijn er?

Via DUO kun je bij studievertraging door een functiebeperking een verzoek indienen voor een extra jaar studiefinanciering. 

Via Saxion kun je een beroep doen op het Profileringsfonds via het Reglement Financiële Ondersteuning Studenten Saxion (FOSS). Het Profileringsfonds verstrekt onder andere een voorziening op grond van bijzondere omstandigheden waaronder handicap of chronische ziekte.

Via de gemeente kun je op grond van de Participatiewet individuele studietoeslag aanvragen als je een student van 18 jaar of ouder bent.

Studiefondsen: er zijn in Nederland veel verschillende studiefondsen waar je als student mogelijk voor in aanmerking kunt komen. Het gaat dan altijd om een bijdrage in de studiekosten en niet om een bijdrage voor bijvoorbeeld levensonderhoud. 

Meer informatie of aanvragen

Wil je informatie over bovenstaande voorzieningen kijk dan hiernaast of neem contact op met de studentendecaan. De studentendecaan informeert, adviseert en begeleidt bij de aanvraag van een voorziening.

Klik hier voor een overzicht van de financiële voorzieningen voor studeren met een beperking

Afbeelding financiële voorzieningen