Materiële voorzieningen

Materiële voorzieningen zijn voorzieningen die te maken hebben met de toegankelijkheid en de inrichting van de gebouwen van Saxion, het meubilair en aangepaste computervoorzieningen.

Welke materiële voorzieningen kent Saxion?

Mindervalidenparkeerplaatsen

Indien noodzakelijk kan een vergunning voor een miva-parkeerplaats aangevraagd worden. De studentendecaan schrijft een advies bij deze aanvraag. De Parkeercommissie van Saxion beslist op de aanvraag. De benodigde formulieren zijn verkrijgbaar bij de studentendecaan.

Mindervalidentoiletten

In de gebouwen van Saxion is op iedere verdieping een mindervalidentoilet aanwezig. In het hoofdgebouw van Saxion Enschede zijn er toiletten in de centrale hal, Elderink begane grond, Forum 1e, 2e en 3e verdieping, Schierbeek 1e, 2e en 3e verdieping en Wolvecamp 1e, 2e, 3e en 4e verdieping. In het Epy Drost gebouw (Van Galenstraat) is er op de begane grond, 1e en 5e verdieping een mindervalidentoilet. In het hoofdgebouw van Saxion Deventer is er op alle vijf verdiepingen in de B-vleugel en de D-vleugel een mindervalidentoilet.

Mobiele ringleiding

In het hoofdgebouw in Enschede en Deventer is een mobiele ringleiding aanwezig. De mobiele ringleiding kan worden aangevraagd via de Facility Desk op de betreffende locatie.

Rustruimte

In het hoofdgebouw van Saxion Deventer is in A1.24 een rustruimte ingericht. De sleutel van deze ruimte is verkrijgbaar bij de receptie in de hal. In het hoofdgebouw van Saxion Enschede is een tijdelijke rustruimte ingericht in ruimte S2.54(A). De sleutel kan worden opgehaald bij de receptie. In het gebouw van Saxion Apeldoorn is de rustruimte te vinden in K3.29. Nagegaan wordt of studenten en medewerkers, die de rustruimte regelmatig willen gebruiken, de sleutel tijdelijk in bruikleen kunnen krijgen.

Kluisje/Locker

Studenten die door een fysieke beperking geen zware spullen kunnen dragen of dit niet dagelijks van en naar huis kunnen vervoeren, kunnen in aanmerking komen voor een kluisje om daar boeken en overige spullen in op te bergen. Wil je hiervoor in aanmerking komen, neem dan contact op met de studentendecaan. Neem een geldig medisch bewijsmiddel mee. De studentendecaan beslist of je een kluisje krijgt toegewezen. Jaarlijks wordt gecheckt of je het kluisje nog steeds nodig hebt.  

Voorleessoftware Kurzweil 3000

Kurzweil 3000 is een softwarepakket voor scannen, technisch en begrijpend lezen, spellen, strategisch schrijven, leren en studeren. De software leest alle digitale teksten voor, ongeacht het bestandstype. Er zijn verschillende voorleesstemmen. Voorlezen kan in het Nederlands maar ook in bijvoorbeeld Engels, Duits en Spaans. De voorleessnelheid kan zelf worden bepaald. Via een speciale boekscanner en scansoftware kan tekst van papier worden omgezet in digitale tekst, met behoud van lay-out en afbeeldingen zoals op het origineel. Daarnaast zijn er speciale studiehulpmiddelen zoals het markeren en samenvatten. Teksten kunnen worden opgeslagen als mp3-audiobestand. Saxion beschikt over een netwerkversie van Kurzweil 3000. Studenten en medewerkers kunnen via de studentendecaan de toegangsrechten voor het programma aanvragen. In zowel Enschede als in Deventer staat in de bibliotheek - in één van de studio'™s - de boekscanner van Kurzweil 3000. Met toestemming van de examencommissie van de opleiding kan Kurzweil 3000 worden ingezet als toetsvoorziening. Hiervoor zijn speciale USB-sticks beschikbaar.

Concentratiestudieruimte

In de Saxion Bibliotheek in Deventer zijn in ruimte C1.21 en C1.23 werkplekken gecreëerd die studenten met een functiebeperking kunnen gebruiken als concentratiestudieruimtes. In het Saxion hoofdgebouw in Enschede is - in de bibliotheek - ruimte F3-15b (studiecel 10) toegewezen als concentratiestudieruimte. In principe kunnen alle studenten gebruik maken van deze ruimtes, maar studenten met een functiebeperking die behoefte hebben aan een prikkelvrije plek om te studeren, kunnen via de studentendecaan of studentenpsycholoog voorrang op gebruik aanvragen. Bij deze aanvraag moet een medische verklaring worden overlegd. Studenten dienen de concentratiestudieruimtes te reserveren via het reserveringssysteem van Saxion Bibliotheek.


Hoe vraag je materiële voorzieningen aan?

Wil je gebruik maken van één van bovenstaande voorzieningen of heb je andere materiële voorzieningen nodig? Dan is, in veel gevallen, overleg met de studentendecaan nodig. De studentendecaan, informeert, adviseert en begeleidt bij de aanvraag van een materiële voorziening. Ook beoordeelt de studentendecaan of je (medisch) bewijsmiddel voldoet aan de vereisten die Saxion daaraan stelt (pdf).

Afbeelding materiële voorzieningen