Onderwijsvoorzieningen

Onderwijsvoorzieningen zijn voorzieningen die betrekking hebben op de planning en presentatie van het onderwijs, extra studiebegeleiding, werkgroepen, presentaties, practica en stage.

Welke onderwijsvoorzieningen kent Saxion?

Saxion kent meerdere onderwijsvoorzieningen zoals:

  • Spreiding studieprogramma of stage
  • Absentieregeling/aanwezigheidsversoepeling
  • Op tijd verkrijgen van boekenlijst (omzetten in braille/gesproken boek/digitale vorm)
  • Schriftelijke ondersteuning door docent (sheets/bord/powerpoint)
  • Extra begeleiding van studieloopbaanbegeleider
  • Extra ondersteuning/uitleg van vakdocent of practicadocent

Hoe vraag je onderwijsvoorzieningen aan?

Wil je gebruik maken van één van bovenstaande voorzieningen of heb je andere onderwijsvoorzieningen nodig? Overleg dan met de studentendecaan, je studieloopbaanbegeleider of een speciale begeleider (contactpersoon) voor studeren met een functiebeperking binnen je academie. Met één van hen bespreek je wat er, gezien je beperking, voor jou nodig is om het onderwijs te kunnen volgen. Zij beoordelen ook of je (medisch) bewijsmiddel voldoet aan de vereisten die Saxion daaraan stelt (pdf). 

Je aanvraag wordt voorzien van een advies dat je voegt bij het aanvraagformulier en opstuurt naar de directeur van je opleiding. Let op: kijk in artikel 16 van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van je opleiding welke procedure je hiervoor moet volgen. De directeur van je opleiding (of een medewerker/commissie die de directeur hiervoor heeft aangewezen) beslist over je aanvraag.

Afbeelding onderwijsvoorzieningen