Toetsvoorzieningen

Toetsvoorzieningen zijn voorzieningen die betrekking hebben op de toetsvorm, de toetsregels, de ruimte en het gebruik van hulpmiddelen.

Welke toetsvoorzieningen kent Saxion?

Saxion kent meerdere toetsvoorzieningen, zoals:

  • Verlenging toetstijd (15 minuten per 45 minuten toetstijd);
  • Toets afleggen in een rustige ruimte;
  • Vergroot lettertype (A3);
  • Gebruik laptop, speciaal softwareprogramma en rekenmachine;
  • Aanpassen toetsvorm; bijvoorbeeld multiple choice vervangen door open vragen.

Hoe vraag je toetsvoorzieningen aan?

Voor studenten met dyslexie kent Saxion twee standaardvoorzieningen: verlenging toetstijd en vergroot lettertype. Deze vraag je rechtstreeks aan bij de examencommissie van je opleiding. Je moet een geldige dyslexieverklaring meesturen.

Heb je een andere beperking of heb je als student met dyslexie andere voorzieningen nodig, dan is overleg met de studentendecaan nodig die je informeert en adviseert bij het doen van een aanvraag. De studentendecaan beoordeelt ook of je (medisch) bewijsmiddel voldoet aan de vereisten die Saxion daaraan stelt (pdf).

Let op: kijk in art. 16 van de Onderwijs- en Examenregeling (OER) van je opleiding op welke manier je een aanvraag moet indienen. Bij veel opleidingen doe je dit digitaal via de app van de examencommissie (zie op MijnSaxion bij Mijn Studie, Regelingen en procedures). Het advies van de studentendecaan moet je uploaden bij je aanvraag. In alle gevallen beslist de examencommissie van je opleiding over de aanvraag. Dit besluit krijg je toegestuurd.

Uitvoering toetsvoorzieningen

De uitvoering van de toetsvoorzieningen wordt gedaan door het toetsbureau van Saxion. Het toetsbureau kijkt in Bison aan welke student een voorziening is toegekend. De registratie hiervan wordt gedaan door de examencommissie zodra het besluit is genomen.

Om in een kwartiel tijdig de toetsvoorziening te kunnen faciliteren, dient de toekenning hiervan vóór sluiting van de intekenperiode toetsen van betreffend kwartiel geregistreerd te zijn in Bison. Vindt registratie na de intekenperiode plaats dan wordt de toetsvoorziening voor het eerst per ingang van het daarop volgende kwartiel gefaciliteerd.

Overigens geldt voor kwartiel 1 een ruimere termijn: toetsvoorzieningen worden dan zoveel mogelijk gefaciliteerd waarbij er wel rekening moet worden gehouden met de mogelijkheid dat een toekenning die in de laatste twee werkweken vóór de start van de toetsperiode door de examencommissie in Bison wordt geregistreerd voor het eerst in kwartiel 2 uitgevoerd wordt. Vraag de voorzieningen dus op tijd aan!

Afbeelding toetsvoorzieningen