Toetsangst: tips & tricks

Tips voor studenten:

 • Maak gebruik van de toetsangst-app (indicatie ernst toetsangst) om een beter beeld te krijgen van je eigen toetsangst.
 • Herken bij jezelf wanneer je tijdens de lessen niet serieus meedoet of excuses zoekt om afwezig te zijn. Probeer hier niet aan toe te geven en bespreek dit met je SLBer.
 • Vraag de docent om een duidelijke uitleg bij de toets (representatieve oefenopgaven of formatieve toetsen).
 • Vraag om toelichting bij de beoordelingscriteria zodat je je goed kunt voorbereiden op de toets.
 • Vraag om feedback en  feed-forward tijdens de lessen.
 • Structureer de lesstof en creëer een overzicht van de werkzaamheden.
 • Volg eventueel een training studievaardigheden.
 • Zoek aansluiting bij medestudenten bij het studeren en uitwerken van opdrachten.
 • Wanneer je veel last hebt van negatieve gedachten; zoek cognitieve strategieën om dit te doorbreken.
 • Gebruik ontspanningsoefeningen of technieken om de effecten van angst en stress te hanteren.
 • Wanneer deze tips onvoldoende helpen om je toetsangst te verminderen; neem contact op met de studentenpsycholoog.

Tips voor docenten:

 • Herken stoere, grappige en vaak afwezige studenten als mogelijk toetsangstig.
 • Geef studenten een duidelijk beeld van de moeilijkheid van de toets (representatieve oefenopgaven of formatieve toetsen).
 • Geef transparante  beoordelingscriteria vooraf zodat studenten zich goed kunnen voorbereiden op de toets.
 • Geef feedback en feedforward.
 • Creëer binnen een lessituatie structureel een positief klimaat waarin studenten gewaardeerd worden om wie ze zijn en niet alleen om hun prestaties.
 • Help lesstof te structureren; creëer overzicht.
 • Coach op samenwerken; hierdoor wordt angst verminderd.
 • Kies de juiste toetsvorm. Meet de toets de juiste competenties of wordt de uitslag voor een groot deel bepaald door de stressbestendigheid van de student?

Tips voor studieloopbaanbegeleiders:

 • Aandacht voor studievaardigheden.
 • Aandacht voor cognitieve strategieën om negatieve gedachten en de negatieve spiraal te doorbreken.
 • Versterk de zelfsturing en motivatie van de student; haalbare doelen, zelfbeoordeling.
 • Verhelder toetsprocedures.
 • Eventueel oefenen met ontspanningsoefeningen of technieken.
 • Gebruik maken van de toetsangst-app (indicatie ernst toetsangst)
 • Bij onvoldoende effect; doorverwijzen naar trainingen of studentenpsycholoog.
Toetsangst tips