Tips

  • Maak een overzicht van alle positieve en negatieve gevolgen van je verslaving
  • Hou bij hoeveel tijd, geld, energie etc. je ‘verbruikt’ voor je verslaving.
  • Minder elke dag iets volgens een vast stramien.
  • Inventariseer op welke momenten er aanleidingen zijn om weer te gebruiken.
  • Kijk en onderzoek wat je kan helpen om het gebruik uit en af te stellen.

Mocht het je op eigen kracht niet lukken, maak dan gebruik van zelfhulpmethodes en begeleiding via internet.

Tips bij verslaving