Colleges volgen

Tijdens een college krijg je een overzicht van de grote lijnen in de stof, je hoort wat de docent belangrijk vindt (handige info voor het tentamen!) en je krijgt voorbeelden en toelichting. Zorg dat jij het college optimaal benut: wees actief aanwezig tijdens een college, volg de stappen voor en na het college en bespaar tijd en energie tijdens het studeren.

Voorbereiding

Neem voordat je naar een college gaat globaal de stof door. Neem  tien minuten de tijd om de titels van de hoofdstukken te lezen, lees de inleiding per hoofdstuk en kijk eens of je iets kunt snappen van de samenvatting. Wat zijn volgens jou de hoofdonderwerpen? Zit er een logica in? Heb je nu al vragen waarvan je hoopt dat de docent ze beantwoordt?

Tijdens het college

Je doel tijdens het college is: weten wat de docent belangrijk vindt. Grote kans namelijk dat dit terug komt in het tentamen. Schrijf niet te veel op. Is er een handout van een powerpoint? Maak dan daarop aantekeningen.

Wat is wel belangrijk om te noteren:

  1. De inleiding waarin de docent zegt waarover het college in grote lijnen gaat.
  2. De kernpunten/onderwerpen. Noteer de punten en probeer verder het verhaal te snappen. Dat helpt zeker als je de stof later door gaat nemen. Je hebt dan een idee van de hoofd- en bijzaken gekregen.
  3. Noteer eventueel voorbeelden, dat helpt je bij het onthouden.
  4. Als de docent in herhalingen valt zet je er een uitroepteken bij. Deze stof is zeker belangrijk met het oog op het tentamen.
  5. Noteer samenvattingen die de docent geeft.
  6. Zorg voor structuur in je aantekeningen. Onderstreep hoofdpunten en werk met pijlen en tekens. Maak eens een tekeningetje van de stof.

Na een college

Kijk kort na het college je aantekeningen nog eens door. Vul onduidelijkheden aan en bovenal: gebruik je aantekeningen wanneer je de stof voor het tentamen gaat leren. Bedenk dat je drie keer meer effect hebt als je je eigen aantekeningen maakt. Die van iemand anders zijn vaak lastig te volgen en dan ben je daar tijd aan kwijt.