HBO-studievaardigheden

Ter voorbereiding op een studie aan het Nederlands hoger onderwijs, biedt het StudieSuccesCentrum van Saxion de volgende twee mogelijkheden:

Multiculturele capaciteitentest

Wil je graag studeren bij Saxion en heb je een vluchtelingenstatus en geen diploma waarmee je kan worden toegelaten tot een bacheloropleiding, dan is er een multiculturele capaciteitentest beschikbaar (in plaats van een intelligentietest in de 'gewone' 21+- toets). Na aanmelding voor een opleiding bij Saxion via Studielink word je hiervoor uitgenodigd.

Deficiëntievakken

Voor bepaalde opleidingen moet je een toelatingsexamen doen voor deficiëntievakken. Dat zijn vakken waarin aantoonbaar examen moet zijn gedaan, zoals wiskunde, economie, natuurkunde, Frans of Duits zal een toelatingstoets. De vereiste deficiëntievakken voor de opleidingen van Saxion staan vermeld bij de toelatingseisen op saxion.nl. Voor meer informatie stuur je een mail naar taalexpert@saxion.nl.

Saxion Oriëntatieproject

Tijdens het Oriëntatieproject wordt de deelnemer ondersteund bij het kiezen van de juiste studie
. Je moet in het bezit zijn van Staatsexamen programma II voordat je aan de multiculturele capaciteitentest kan meedoen of deficiëntievakken kan gaan volgen. Niveau B2 is vereist om te kunnen deelnemen aan het Saxion Oriëntatieproject.
 

Links