Duurzaamheid

Als Saxion hebben we ons ten doel gesteld om volgens de BREEAM methode op Excellent niveau de nieuwbouw in Deventer te gaan realiseren. BREEAM is een beoordelingsmethode om de duurzaamheidprestatie van gebouwen te bepalen. BREEAM is onderverdeeld in negen categorieën.

  • Management
  • Gezondheid
  • Energie
  • Transport
  • Water
  • Materialen
  • Afval
  • Landgebruik & Ecologie
  • Vervuiling

Energie
Hieronder staat alles omschreven wat Saxion doet op het gebied van het onderwerp energie. Al deze duurzaamheidsmaatregelen vertalen zich in een EPC score van 0.70. De eis voor de energie prestatiecoefficient is =<1.

Energiezuinige ventilatie
Het ventilatiesysteem hoeft weinig drukkracht te geven, waardoor de ventilatoren 20% minder energie gebruiken. De drukkracht is verlaagd door de lucht niet door smalle luchtkanalen te laten gaan, maar over het gehele oppervlakte van de verhoogde vloer. Bij de afvoerlucht wordt gebruik gemaakt van de gehele schacht in plaats van een luchtkanaal in de schacht.

Verhoogde ventilatie effectiviteit
Er wordt gebruik gemaakt van verdringingsventilatie. De lucht komt via de vloer de ruimte in en spreidt zich als een deken over de vloer uit. Daar waar er warmte wordt geproduceerd (doormensen en apparatuur) stijgt de lucht op en wordt er koude lucht vanuit de deken aangezogen. Zo is er ventilatie daar waar het nodig is en slechts minimaal op plekken die niet worden gebruikt. Omdat de lucht van onder komt en direct bovenin de ruimte wordt afgezogen wordt de lucht slechts één maal gebruikt. Bij systemen die de lucht vanuit het plafond inblazen wordt altijd een deel ven de gebruikte lucht opnieuw de ruimte in genomen. Deze twee aspecten maken dat de lucht die wordt ingeblazen beter wordt benut.

Betonkernactivering
In het gebouw wordt de warmte en koude door middel van betonkernactivering afgegeven aan de ruimte. Betonkernactivering bestaat uit plastic buizen die in de betonnen vloer zijn ingestort.Met dit systeem wordt de betonnen vloer op een bepaalde constante temperatuur gehouden. Het principe berust grotendeels op straling. De vloer heeft zelf een constante temperatuur, maar straalt dit ook uit naar de wanden en meubelen waardoor die dezelfde temperatuur krijgen en zo helpen het klimaat aangenaam te houden. Het systeem werkt met gematigde temperaturen. Dat wil zeggen dat het een lage temperatuur (45°C) nodig heeft voor het verwarmen en een relatief hoge temperatuur (17°C) voor koeling. Dit maakt dat het zeer geschikt is voor duurzame opwekkingsmethoden, zoals vrije koeling en warmtepompen.

Warmteterugwinning
De warmte uit de afvoerlucht wordt terug gewonnen en afgeven aan de toevoerlucht. Op deze wijze kan 90% van de warmtevraag worden bespaard.

Warmtepompen
De benodigde warmte en koude wordt opgewekt met een warmtepomp. Met de warmtepomp wordt de warmte en koude met een rendement van 300% tot 400% opgewekt.

Vrije koeling
Als er een koelvraag is in het gebouw en de buitenlucht temperatuur is voldoende laag dan kan er gebruik worden gemaakt van vrije koeling. Bij vrije koeling wordt de buitenlucht gebruikt omde benodigde koude te leveren. De koelmachine blijft dus uit en er is nagenoeg geen energienodig voor de koeling. Omdat het systeem op deze manier kan blijven koelen tot een buitentemperatuur van 16°C is het gedurende een groot gedeelte van het jaar mogelijk.

Flexibiliteit
Een punt wat niet zoveel met energiebesparing, maar alles met duurzaamheid te maken heeft isde flexibiliteit. Met het verhoogde vloersysteem wordt een overtreffende vorm van flexibiliteitgeboden. Bij een verandering van de indeling hoeven geen luchtkanalen te worden verlengd ofaangepast. De systeemwand is goed te demonteren en her te gebruiken. Bij een wijziging van de indeling kunnen het luchttoevoerrooster en het elektrapunt gemakkelijk worden verplaatst door het verplaatsen van een vloertegel. Er hoeft niet te worden aangepast en er is totaal geen materiaalverlies. Het systeem bespaart zo veel materiaal en is zeer toekomstbestendig.

Verlichting
Er is gebruik gemaakt van hoogfrequente energiezuinige verlichting. De verlichting is hiermee 20% zuiniger dan de conventionele verlichting.

Aanwezigheidsdetectie
Zowel het ventilatiesysteem als de verlichting worden uitgeschakeld op basis van aanwezigheid.Als er geen beweging wordt geconstateerd schakelen de ventilatie en verlichting automatisch uit.

Bekijk hier de duurzaamheid voor heel Saxion.